درمان IQ  یک نوع درمان است که هوش فرد را افزایش می دهد. در این نوع درمان ها با توجه به نیازهای فرد، نوع خاصی از درمان ارائه می شود. بر اساس اطلاعات هوش متعدد گاردنر. Gardner’s multiple intelligence....Read more

AÇIKMAVİ Solution Center : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. All Rights Reserved.