الف. الگوی خلق و خوی خشمگین/تحریک پذیر، رفتار استدلالی/تعصبی و یا کینه جویی که حداقل 6 ماه طول بکشد و حداقل با 4 نشانه از هر یک از دسته بندی های زیر تایید شود و در طی تعامل با حداقل یک نفر که همخون او نیست بروز کند. حالت...Read more

AÇIKMAVİ Solution Center : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. All Rights Reserved.